آشنایی با مدباس (Modbus) و مزایای استفاده از این پروتکل

مدباس - مودباس - مقاله مدباس - پروتکل مدباس - مزایای مدباس - مدباس چیست - مودباس چیست - مزایای مودباس - پروتکل Modbus - مزایای Modbus - ساختمان هوشمند - مدیریت خانه هوشمند

امروزه برای آنکه دستگاه ها و تجهیزات مرتبط شبکه ای با هم ارتباط برقرار کنند نیاز به یک شبکه دارند اما با زبان های مختلفی دستگاه ها با هم متصل میشوند شما را با یکی از پروتکل های ارتباطی به نام مدباس (Modbus) آشنا میکنیم..

ادامه مطلب